Eigen regie

Het gaat tegenwoordig vaak over ‘Eigen regie’. Voor de Robert Coppes Stichting is dat geen nieuw begrip, maar een begrip dat we als de basis zien van ons werk.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen zelf zoveel mogelijk bepaalt hoe zijn of haar leven eruit ziet. Als dat op sommige momenten of op sommige onderdelen van je leven niet lukt, kunnen we daarbij ondersteunen.

Maar ook als je ondersteuning van ons krijgt, maak je zoveel mogelijk je eigen keuzes. Je bepaalt zelf wat je belangrijk vindt in je leven.

Alleen als die keuzes botsen met algemene normen of waarden of met je veiligheid zullen we het gesprek aangaan, je daarmee confronteren. De keus blijft echter bij jou.

Je leeft je eigen leven, waarbij je respect hebt voor anderen. Met ruimte voor gedrag dat soms enige tolerantie van de omgeving vraagt.