Specialistische begeleiding aan huis voor mensen die blind of slechtziend zijn

Soms is blind of slechtziend zijn niet het enige probleem. De Robert Coppes Stichting is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die naast hun visuele beperking bijna altijd ook nog andere beperkingen of hulpvragen hebben.

Impact op bijna alle aspecten van het leven

Een visuele beperking heeft impact op bijna alle aspecten van het leven. Leven met een visuele beperking kost bijvoorbeeld veel extra energie bij alles wat je doet, communicatie met anderen is veel lastiger. Als daar ook bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, problemen door het ouder worden, hersenletsel, een verstandelijke beperking of psychosociale problemen bijkomen, dan wordt het leven extra complex. Dan werkt de reguliere  begeleiding voor visuele problematiek vaak niet. En andersom blijkt de begeleiding die is gericht op de andere beperkingen ook niet goed te werken omdat daar geen rekening wordt gehouden met de impact van de visuele beperking.

De Robert Coppes Stichting biedt daarom specialistische begeleiding aan huis voor deze doelgroep in Noord-Brabant, Limburg en een groot deel van Gelderland. Het doel: mensen zoveel mogelijk hun eigen leven te laten leiden ondanks de forse impact die hun beperking heeft.

Hulpvragen

De hulpvragen van deze specifieke groep cliënten hebben vaak te maken met:

 • het kunnen hanteren van de energiebalans, manieren om activiteiten minder inspannend te maken;
 • begrip en onbegrip van mensen om hen heen;
 • grenzen kennen en aangeven;
 • het gebruik van hulpmiddelen;
 • behoefte aan hulp bij het aanbrengen van structuur en regie;
 • omgaan met stress;
 • het plannen en regelen van dagelijkse zaken;
 • het nemen van besluiten en het structureren van de dag.
 • het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van het sociaal netwerk;
 • de coördinatie van de hulp- en dienstverlening, zoals contact houden met huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, fysiotherapeut en huisarts en proberen alles goed op elkaar aan te laten sluiten (case management).

Bejegening en vertrouwen cruciaal

Bij specialistische begeleiding is bejegening en een vertrouwensband cruciaal. Veel cliënten zijn wantrouwend ten opzichte van hun omgeving, sociaal weinig vaardig, kwetsbaar en een gemakkelijk doelwit van kwaadwillenden. Soms is dit het directe gevolg van de visuele beperking (bijvoorbeeld bij visuele hallucinaties als gevolg van het Syndroom van Charles Bonnet), maar het kan ook het gevolg zijn van isolement. Daardoor zijn sociale vaardigheden onvoldoende aangeleerd of weer verloren gegaan.

Bij de begeleiding werken een vaste begeleider en een gedragswetenschapper nauw samen.

Wat levert specialistische begeleiding op?

 • De cliënt kan zelfstandig blijven wonen. Cliënten kunnen de regie over hun eigen leven behouden, beschikken over de benodigde voorzieningen en krijgen (weer) greep op hun leven.
 • Zonder deze specialistische begeleiding zouden veel cliënten gedragsproblemen krijgen, in een instelling moeten verblijven of grote kans hebben te verwaarlozen.

Inkoop specialistische begeleiding

Omdat het om zo’n specifieke en relatief kleine doelgroep gaat, is er een landelijk inkoopkader gemaakt voor gemeenten. Dat kan gemeenten enorm helpen om voor deze groep passende zorg in te kunnen kopen.
Daarnaast is er speciaal voor gemeenten ook een Handboek specialistische begeleiding gemaakt.