Specialistische begeleiding

De meeste mensen met een visuele beperking wonen zelfstandig, al dan niet met ondersteuning. Voor een aantal van hen is dit alleen mogelijk als zij daarbij specialistische begeleiding krijgen.

De begeleiding van mensen met een complexe combinatie van een visuele beperking met andere beperkingen vraagt om bijzondere expertise. De combinatie van beperkingen zorgt voor een ‘nieuwe’ beperking met nog minder compensatiemogelijkheden.  De problematiek beïnvloedt alle aspecten van het leven.

De reguliere begeleiding voor visuele problematiek werkt vaak niet vanwege de (bijvoorbeeld) psychiatrische of auditieve bijkomende beperkingen. Andersom blijken de ondersteuningsmethoden voor mensen met psychiatrische of auditieve problematiek niet genoeg als er ook een visuele beperking speelt. De Robert Coppes Stichting biedt daarom specialistische begeleiding voor deze doelgroep.

Hulpvragen

De hulpvragen van deze specifieke groep hebben vaak te maken met:

  • het kunnen hanteren van de energiebalans, manieren om activiteiten minder inspannend te maken;
  • begrip en onbegrip van mensen om hen heen;
  • grenzen kennen en aangeven;
  • het gebruik van hulpmiddelen;
  • behoefte aan hulp bij het aanbrengen van structuur en regie;
  • omgaan met stress;
  • het plannen en regelen van dagelijkse zaken;
  • het nemen van besluiten en het structureren van de dag.
  • het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van het sociaal netwerk;
  • de coördinatie van de hulp- en dienstverlening, zoals contact houden met huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, fysiotherapeut en huisarts en proberen alles goed op elkaar aan te laten sluiten (case management).

Vertrouwen cruciaal

In de begeleiding van deze cliënten is de bejegening cruciaal en kan bijvoorbeeld gedragsproblemen voorkomen. Veel mensen zijn sociaal minder vaardig en/of vertonen afwijkend gedrag. Dit kan het directe gevolg zijn van de visuele beperking (bijvoorbeeld bij visuele hallucinaties als gevolg van het Syndroom van Charles Bonnet), maar het kan ook het gevolg zijn van isolement. Daardoor zijn sociale vaardigheden onvoldoende aangeleerd of weer verloren zijn gegaan. Veel cliënten zijn wantrouwend ten opzichte van hun omgeving, kwetsbaar en een gemakkelijk doelwit van kwaadwillenden.

Wat levert specialistische begeleiding op?

De cliënt kan zelfstandig blijven wonen. Cliënten kunnen de regie over hun eigen leven behouden, beschikken over de benodigde voorzieningen en krijgen grip op hun leven. Zonder deze specialistische begeleiding zouden cliënten gedragsproblemen krijgen, in een instelling moeten verblijven of verwaarlozen.
Overlast voor de samenleving wordt voorkomen. Met specialistische begeleiding worden deze cliënten ‘op de rails’ gehouden, zodat overlast voor de samenleving tot een minimum wordt beperkt.