Tijdelijk wonen bij een crisis

Soms kunnen er heftige dingen in je leven gebeuren waardoor je tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er in je omgeving opeens iemand wegvalt die heel belangrijk was voor je zelfstandigheid. Of het gaat bijvoorbeeld niet goed met je waardoor zelfstandig wonen tijdelijk echt niet kan. Dan kun je tijdelijk op een van de locaties van de Robert Coppes Stichting komen wonen. ‘Crisisinterventie’ noemen we dat. Wij kunnen geen zorg bieden aan mensen met een BOPZ indicatie.

De zorg en begeleiding die we geven is er dan op gericht om iets te doen aan de oorzaak van de crisis. Als dat nodig is, werken we nauw samen met andere zorgverleners zoals thuiszorg of bijvoorbeeld een psychiatrische instelling om je zo goed mogelijk uit de crisis te helpen.