ANBI status

De Robert Coppes Stichting heeft een zogenoemde ANBI status, we zijn een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

Alleen organisaties zonder winstoogmerk kunnen deze status krijgen en ze moeten zich voor minimaal 90 procent inzetten voor het algemeen belang. De Robert Copppes Stichting voldoet aan die eis.

De ANBI-status is een fiscale status, die recht geeft op een aantal belastingvoordelen. Meer hierover is te lezen op de website van de belastingdienst.

Een organisatie die deze status heeft, moet ook aan een aantal publicatieverplichtingen voldoen. Alle verplichte gegevens zijn op deze website te vinden zoals onder andere duidelijke contactgegevens, ons jaarverslag en onze visie en missie.

Het ANBI-nummer van de Robert Coppes Stichting is: RSIN 006142370.

De ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’ hebben een eigen ANBI-nummer: RSIN  813294290.