Expertise, Innovatie en Kennis

De Robert Coppes Stichting vindt het belangrijk dat blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek zich binnen hun mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien en dat zij zo veel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven kunnen nemen.

De afdeling Expertise, Innovatie en Kennis (EIK) werkt, binnen de bredere doelgroep van bijkomende problematiek, specifiek aan het vastleggen en wetenschappelijk onderbouwen van onze specialistische kennis ten aanzien van blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende psychische problematiek.

De inzichten die wij opdoen in de verschillende onderzoeken worden verwerkt in e-learnings en andere leermodules, best practices en begeleidingsmethodieken. Daarnaast delen we de resultaten met de branche en andere zorgaanbieders, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Expertisegroepen

We zijn actief in diverse branche brede expertisegroepen, bijvoorbeeld op het gebied van psychiatrie, de ouder wordende cliënt en toegankelijkheid. Daarnaast zijn er interne expertisegroepen die zich richten op bepaalde vaardigheden of specialismen, zoals oriëntatie en mobiliteit, cliënt-ICT, presentie, autisme en de ouder wordende cliënt.

Projecten

In 2016 zijn we gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeks- en innovatieprojecten met als doel de kwaliteit van zorg voor blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende psychische problematiek te verbeteren.

Wij werken actief aan het (door)ontwikkelen van kennis en het professionaliseren van onze medewerkers, waarbij onze projecten te verdelen zijn over drie onderzoekslijnen, namelijk ‘psychische problemen’, ‘delen van kennis’ en ‘verbetering van de zorg’. Wij werken volgens de kenniscirkel.

(Door)lopende projecten:

Brede samenwerking

Voor het verder en breder ontwikkelen van onze kennis en expertise hecht de Robert Coppes Stichting veel waarde aan samenwerking met anderen. Op diverse terreinen werken we samen met nationale partners binnen de visuele sector en andere organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg, zoals ons samenwerkingsconvenant met Reinier van Arkel groep.

Ook hebben we nauwe banden met universiteiten en hogescholen, zoals Amsterdam UMC en Zuyd hogeschool. Prof. dr. Ruth van Nispen, hoogleraar Visueel Functioneren en Gezondheid aan het Amsterdam UMC, is via een leerstoel verbonden aan de Robert Coppes Stichting. Het promotieonderzoek ART-VI wordt gesponsord door de RCS. Haar onderzoeksgroep werkt aan onderzoek dat bijdraagt aan kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking.

Onder de naam Kennis Over Zien werken de Robert Coppes Stichting, Bartiméus, Koninklijke Visio, Oogvereniging en MaculaVereniging samen aan het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen.

Daarnaast is de Robert Coppes Stichting lid van het toonaangevende Europees Netwerk Enviter. Zo’n 25 specialistische organisaties op het gebied van visuele beperkingen delen hier hun kennis, expertise en ervaring om mensen met een visuele beperking nog beter te kunnen begeleiden. Zij komen twee keer per jaar bijeen om ontwikkelingen door te spreken, internationale projecten op te starten en kennis te delen via workshops of webinars.

Contact

Voor meer informatie over de kennis en expertise van de Robert Coppes Stichting, kun je contact opnemen met ons opnemen via e-mail: info@robertcoppes.nl of per telefoon: 073 – 657 91 57.