De Robert Coppes Stichting vindt het belangrijk dat mensen met een visuele beperking en meervoudige bijkomende problematiek binnen hun mogelijkheden zich maximaal kunnen ontplooien en zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven kunnen nemen. We verzamelen, expliciteren en delen zoveel mogelijk kennis en expertise om zo de kwaliteit van zorg voor deze speciale doelgroep te bevorderen.

De inzichten die we op dit vlak hebben opgebouwd, maken we onder andere zichtbaar in expertisegroepen, best practices en begeleidingsmethodieken. We doen zelf wetenschappelijk onderzoek en delen de resultaten met de branche en andere zorgaanbieders zowel op nationaal als internationaal niveau.

Expertisegroepen

We zijn in diverse expertisegroepen actief bijvoorbeeld op het gebied van psychiatrie en verslaving. Daarnaast zijn er werkgroepen die zich richten op bepaalde vaardigheden zoals oriëntatie en mobiliteit of computergebruik.

Projecten

In het vooronderzoek Verborgen Schatten, dat in 2016 is uitgevoerd door de Robert Coppes Stichting in samenwerking met Zuyd Hogeschool, is de doelgroep volwassenen met een visuele beperking in combinatie met bijkomende problematiek (o.a. psychiatrisch, lichamelijk, cognitief, verstandelijk), op nationaal niveau in kaart gebracht. De resultaten zijn onder andere gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met cliënten die tot de doelgroep behoren en medewerkers die deze cliënten ondersteunen. Lees de  samenvatting van het onderzoek Verborgen Schatten.

Dit vooronderzoek heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van een online platform Psyvisnet voor professionals die werken met mensen met een visuele beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Via Psyvisnet kunnen deskundigen elkaar vinden en expertise delen ongeacht hun fysieke locatie. Psyvisnet is tot stand gekomen met medewerking van professionals binnen de visuele sector (Robert Coppes Stichting, Bartiméus en Koninklijke Visio) en externe organisaties en wordt beheerd door de Robert Coppes Stichting. Professionals krijgen alleen toegang tot Psyvisnet als zij werken met mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen.  Het platform functioneert in een beveiligde omgeving.

In het menu aan de rechterzijde van deze pagina vindt u meer informatie over deze en andere lopende projecten.

Brede samenwerking

Voor het verder en breder ontwikkelen van onze kennis en expertise hecht de Robert Coppes Stichting veel waarde aan samenwerking met anderen. Op diverse terreinen werken we samen met nationale partners zoals Koninklijke Visio, Bartiméus en andere organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg.

Daarnaast is de Robert Coppes Stichting lid van het toonaangevende Europees Netwerk Enviter. Zo’n 30 specialistische organisaties op het gebied van visuele beperkingen delen hier hun kennis, expertise en ervaring om mensen met een visuele beperking nog beter te kunnen begeleiden. Zij komen jaarlijks bijeen om ontwikkelingen door te spreken, projecten op te starten en gezamenlijk subsidieaanvragen te doen.

Contact

Voor meer informatie over de kennis en expertise van de Robert Coppes Stichting, kun je contact opnemen met ons opnemen via e-mail: info@robertcoppes.nl of per telefoon: 073 – 657 91 57.