Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt als onafhankelijke raad toezicht op het beleid en de financiën van de Robert Coppes Stichting.

Ongeveer 6 keer per jaar overlegt de voltallige Raad van Toezicht met de bestuurder van Robert Coppes. Daarnaast heeft de bestuurder regelmatig werkoverleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Voor drie terreinen zijn er aparte commissies binnen de Raad van Toezicht:

  • Kwaliteit en Veiligheid
  • Financiën, huisvesting en ICT
  • Werkgeverschap

Ook met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad heeft de Raad van Toezicht minimaal een keer per jaar overleg om te weten wat er vanuit de cliënten en medewerkers speelt.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

Rita van Odenhoven – voorzitter
Jaap Beerens – lid
Bjorn Ceresa – lid
Marianne Holleman – lid
Jan van Mourik – lid