Casusboek

De Robert Coppes Stichting is gespecialiseerd in het begeleiden van blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek. Een accent ligt hierbij dikwijls op bijkomende psychische/psychiatrische problemen.

Verschillende projecten die zijn uitgevoerd laten keer op keer zien hoe lastig het is om onze specifieke cliëntengroep precies te omschrijven, evenals de impact die de combinatie van problemen heeft op het dagelijkse leven. Het is nauwelijks mogelijk om alle individuele multiproblematiek te veralgemeniseren. De behoefte aan inzicht in het bijzondere karakter van deze doelgroep, heeft geleid tot het casusboek.

Een boek vol ervaringsverhalen

Ieder mens is uniek. Maar sommige mensen zijn nog net wat ‘unieker’. Zoals onze cliëntengroep; de groep die in het casusboek beschreven wordt.

Annie van den Heuvel (ambulant begeleider) en Dorien Zwegers (psycholoog) van de Robert Coppes Stichting hebben de verhalen van verschillende blinde of slechtziende cliënten met bijkomende problematiek opgetekend. Zij hebben betrokkenen uit de doelgroep en hun hulpverleners geïnterviewd en hebben deze interviews vertaald naar 10 ervaringsverhalen voor in het casusboek; ‘verhalen van eigenheid’. Daarbij staan er in het boek 10 korte voorvallen en situaties om het totaalbeeld van de impact van een visuele beperking en psychiatrische problematiek op het dagelijks functioneren zo compleet mogelijk te maken.

Deze verzameling aan ervaringsverhalen geven een gezicht aan de bijzondere cliëntengroep die de Robert Coppes Stichting ondersteunt, en geven een beeld van de specialistische expertise die nodig is om hen passende zorg te bieden.

De verhalen in het casusboek laten de lezer mee balanceren op de flinterdunne lijn tussen bijzonder en gewoon. Het is een boek van worstelingen en van hoop. Van veiligheid en vertrouwen. Juist als het tegenzit.

Nieuwsgierig?

Het casusboek is beschikbaar in gedrukte vorm en in (toegankelijke) digitale vorm. Heeft u interesse in een exemplaar? Neemt u dan contact met ons op via info@robertcoppes.nl of 073-6579157.