Welkom bij de Vrienden van de Robert Coppes Stichting

Veel activiteiten of voorzieningen die belangrijk, leuk of nuttig zijn om het leven van de  cliënten aangenamer te maken kunnen vaak niet uit het reguliere zorgbudget worden betaald. De Stichting ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’ is gelieerd aan de Robert Coppes Stichting en stelt zich ten doel financiële middelen te genereren om een aantal van deze activiteiten toch mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn het ondersteunen van uitstapjes, materialen voor sport- en vrijetijdsverenigingen en de aanschaf van muziekinstrumenten.

De Stichting ‘Vrienden van Robert Coppes’ ontvangt haar middelen o.a. uit schenkingen van organisaties die wat willen doen voor het goede doel, bedrijven die een gericht project willen sponsoren, schenkingen en legaten van particulieren en bijdragen vanuit medewerkers van RCS.

Een greep uit onze gesponsorde projecten

 • Digitale piano en microfoons voor de muziekgroep dagbesteding
 • Bijdrage Sinterklaasfeest
 • Sport en bewegingsmaterialen voor de dagbesteding in Nijmegen
 • Djembés voor muziekgroep locatie Diepenbrock
 • Duofiets voor woonvorm Zwijsenplein
 • Donatie bingoavond Sinterklaas
 • Bijdrage aan diverse uitstapjes
 • Aanschaf voor een tuinkas woonvorm Zwijsenplein
 • Ligfiets dagbesteding Coppes Couleur
 • Keramiekoven dagbesteding Coppes Couleur

Donateur worden?

De Vrienden van de Robert Coppes Stichting is bij het realiseren van projecten afhankelijk van subsidies, fondsenwerving en donateurs.

We komen graag in contact met mensen die onze doelstellingen een warm hart toedragen en hieraan willen bijdragen. Wilt u meer weten over Stichting ‘Vrienden van de RCS’, of heeft u interesse om bij te dragen aan een project?

Neem dan contact op met het hoofdkantoor van de Robert Coppes Stichting:

 • (073) 657 91 57
 • info@robertcoppes.nl
 • Vlasmeersestraat 38A, 5261 TD, Vught

U kunt ook direct donateur worden door uw bijdrage te storten op rekeningnummer: NL29RABO0144576384 t.n.v. Stichting Vrienden van de Robert Coppes stichting, onder vermelding van ‘donateur’.

Club van 100

Wilt u de projecten voor cliënten op een meer structurele basis ondersteunen? Wordt dan lid van de Club van 100 van de Vrienden van de Robert Coppes Stichting!

Met uw jaarlijkse donatie van €100,- kunnen we een breed scala aan activiteiten en projecten realiseren die het geluk van cliënten vergroten en herinneringen creëren die een leven lang meegaan.

Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken voor mensen met een visuele beperking en bijkomende problematiek.

Interesse? Download hier het aanmeldformulier voor de Club van 100.

Erkend goed doel met ANBI-status

De Stichting Vrienden van de Robert Coppes Stichting wordt door de belastingdienst erkend als ‘goed doel’ met de zogenoemde ANBI-status. Donaties en schenkingen zijn daarmee onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.

Informatie over De Vrienden van de Robert Coppes Stichting is ook te vinden op de website van de erkende goede doelen:

https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-de-robert-coppes-stichting

 

Het bestuur van de Vrienden van de Robert Coppes Stichting

Vincent van Heck

Voorzitter

Ton van der Vossen

Secretaris

Robert Slaghuis

Penningsmeester