De Intermitterende Visuele Behandeling (IVB) biedt naast specialistische begeleiding ook behandeling aan volwassenen die naast hun visuele beperking ook bijkomende problemen hebben. Het doel is om cliënten te helpen baas over hun eigen leven te laten blijven en te kijken wat ze nog willen en kunnen leren. Cliënten die het IVB aanvragen hebben vaak niet veel mensen op wie ze kunnen terugvallen.

Onderdelen van het IVB kunnen zijn:

  • begeleiding bij het leren omgaan met alledaagse of ingrijpende gebeurtenissen;
  • ondersteuning en advies bij vragen over wonen en werken;
  • training op verschillende gebieden, zoals een kooktraining of een communicatietraining of een traject naar passende dagbesteding;
  • begeleiding of een training bij postverwerking en persoonlijke administratie;
  • overleggen met mantelzorg, familie en instellingen, het netwerk betrekken en versterken.

Programma op maat

Het programma wordt voor iedere cliënt helemaal op maat gemaakt.

Iedere cliënt heeft een vaste begeleider die ongeveer eens per week thuis langskomt. Een gedragswetenschapper coördineert de zorg. De gedragswetenschappers en de begeleiders zijn bekend met het omgaan en behandelen van mensen die blind of slechtziend zijn en de invloed die dit heeft op het dagelijks leven. De cliënt onderzoekt samen met de vaste begeleider en de gedragswetenschapper welke doelen belangrijk zijn, voor nu en voor later. Vanuit die doelen wordt een individueel behandelplan gemaakt.
In het traject wordt steeds nadrukkelijk gekeken wat een cliënt op een bepaald moment aan kan. Desgewenst kan het tempo van de behandeling aangepast worden.