Onze visie op ‘eigen regie’

Een sleutelwoord in de huidige zorg is ‘Eigen regie’. Voor de Robert Coppes Stichting is dat geen nieuw begrip, maar een belangrijke kernwaarde bij de ondersteuning die wij bieden.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen zelf zoveel mogelijk bepaalt hoe zijn of haar leven eruit ziet. Als dat op sommige momenten of op sommige onderdelen niet lukt, kunnen we daarbij ondersteunen.

Onze cliënten maken, ook als ze ondersteuning van ons krijgen, zoveel mogelijk hun eigen keuzes. Wij kunnen en willen niet bepalen wat belangrijk is in hun leven.

De keuzes die cliënten maken of de wensen die ze hebben, kunnen wel botsen met hun mogelijkheden, met algemene normen en waarden of botsen met hun eigen veiligheid. Van onze medewerkers verwachten we dan dat zij vanuit hun rol als professional en met hun expertise het gesprek aangaan met de cliënt. Zo harmonieus mogelijk, maar soms ook confronterend. Belangrijk is dat de vraag of wens van een cliënt altijd serieus wordt genomen, ongeacht de aard ervan.

Het is de uitdaging om de keuzevrijheid voor de cliënt zo groot mogelijk te laten zijn, binnen de mogelijkheden van de cliënt en met respect voor anderen. Door de vaak complexe beperkingen van onze cliënten moet er daarbij soms ruimte zijn voor gedrag dat enige tolerantie van de omgeving vraagt.