Samen het beste voor onze cliënt

We willen allemaal het beste voor onze cliënten. Als professionals en zorgaanbieders hebben we allemaal onze eigen expertise en een eigen verantwoordelijkheid. Maar iedereen loopt soms ook tegen de grenzen van de eigen deskundigheid aan.

De Robert Coppes Stichting gelooft in de kracht van goede samenwerking met iedereen die zich ook inzet voor onze cliënten. Huisartsen, oogartsen, ggz, ouderenzorg en andere specialistische organisaties voor blinden en slechtzienden.

We werken als een netwerkorganisatie: het gaat er niet om wie iets doet, maar wie het beste op dat moment kan inspelen op de hulpvraag.

Onze expertise

De Robert Coppes Stichting heeft bijzondere expertise als het gaat om de begeleiding en behandeling van mensen die niet alleen een visuele beperking hebben, maar ook bijkomende beperkingen. Meer over die expertise vindt u terug bij ‘Kent u onze cliënten?‘ en bij de beschrijvingen van ons aanbod: Specialistische begeleiding, verschillende andere vormen van wonen en begeleiding, werk en dagbesteding en het programma Intermitterende Visuele Behandeling waarin begeleiding en behandeling samenkomen.

We delen onze expertise graag

Onze kennis delen we graag. Loopt u bijvoorbeeld als huisarts of andere verwijzer vast met een patiënt die slecht ziet en daarnaast nog (veel) andere problemen heeft, gehoor, geheugenproblemen, psychische problemen? Aarzel niet om ons advies te vragen, te kijken hoe we met u mee kunnen denken. Ook kunt u een casus (anoniem) voorleggen of informatie vergaren op het online platform Psyvisnet waar professionals kennis en expertise delen over het werken met mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen.

Kennis van anderen ‘vertalen’

Andersom maken we ook dankbaar gebruik van de kennis en expertise van anderen. Heel specialistische kennis over bijvoorbeeld NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), autisme, psychiatrie, verslavingen, dementie hebben anderen. Wij vertalen die kennis naar de bijzondere leefwereld van onze cliënten met een visuele beperking en werken daarin graag met u samen.