Wonen als veilige basis

Wonen is een belangrijk onderdeel van leven. Een fijne, veilige plek thuis is het vertrekpunt  om met vertrouwen te kunnen deelnemen aan de wereld erbuiten.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn is de veiligheidsbeleving thuis extra belangrijk. Er is in de begeleiding die de Robert Coppes Stichting biedt veel aandacht voor het letterlijk blindelings de weg weten in en om het huis. Omdat dit een voorwaarde is om ook daarbuiten te kunnen komen, te kunnen participeren.

Iedereen heeft bij wonen andere behoeften als het gaat om zelfstandigheid, begeleiding en bescherming. Daarom biedt de Robert Coppes Stichting veel verschillende vormen van wonen en begeleiding.

  • Zelfstandig wonen, waarbij een begeleider van Robert Coppes op afgesproken tijden langs komt voor specialistische begeleiding. 
  • ‘Begeleid wonen’ in een woonvorm van de Robert Coppes Stichting is ook een mogelijkheid, waarbij er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is of in te roepen.
  • Wonen in een woonvorm van Robert Coppes met als doel om zelfstandig te gaan wonen. ‘Begeleiding naar zelfstandig wonen’ noemen we dat.
  • Bij Volledig Pakket Thuis (VPT), aan te bieden in Vught en directe omgeving, woont de cliënt in een eigen woning, maar kan wel een beroep doen op dezelfde ondersteuning als waar hij of zij recht op zou hebben in een woonvorm met begeleid wonen.
  • De Robert Coppes Stichting heeft ook mogelijkheid tot crisisplaatsing. In zo’n situatie is het door een acute omstandigheden tijdelijk onmogelijk om zelfstandig te wonen en komt iemand tijdelijk wonen in een woonvorm van Robert Coppes met passende zorg.