Participeren als je blind of slechtziend bent

Hoe vind je de participatieladder als je blind of slechtziend bent? En wat betekent het als mensen naast hun visuele beperking nog bijkomende beperkingen hebben? Een combinatie van beperkingen kan het leven erg complex maken omdat er dan minder mogelijkheden zijn om de visuele beperking te compenseren.

Op deze website leest u meer over wat de Robert Coppes Stichting kan betekenen als het gaat om specialistische begeleiding aan huis, andere woonvormen, dagbesteding, samenwerking met anderen, eigen regie, het versterken van het netwerk van de cliënt.

Gewoon wat gewoon kan en alleen specialistische ondersteuning als dat niet anders kan.

Wat voor u als gemeente heel belangrijk is: kent u onze cliënten, uw inwoners?