Posttraumatische stress: prevalentie en risicoprofiel

inzicht in prevalentie en risicofactoren van posttraumatische stress bij volwassenen met een visuele beperking

Het meemaken van een stressvolle of schokkende gebeurtenis kan er voor zorgen dat iemand klachten zoals angsten, gespannenheid, slaapproblemen, piekeren en schrikachtigheid ervaart. In de meeste gevallen zijn dit soort klachten van korte duur en gaan ze vanzelf over. Bij enkelen blijven deze klachten echter langdurig en heftig aanhouden en is er mogelijk sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

PTSS bij blinde en slechtziende volwassenen

Mensen met een visuele beperking lijken een verhoogd risico te hebben op het meemaken van traumatische gebeurtenissen, zoals valongelukken, verkeersongelukken of misbruik. De visuele beperking kan er tevens voor zorgen dat zij een gebeurtenis als stressvoller ervaren, doordat zij gevaar minder goed aan zien komen, situaties moeilijker overzien en minder makkelijk adequaat kunnen reageren op een situatie.

Dit blijkt uit eerder onderzoek (o.a. het onderzoek PTSS bij volwassenen met een visuele beperking uitgevoerd bij de Robert Coppes Stichting) en geeft voorzichtige aanwijzingen dat mensen met een visuele beperking vaker posttraumatische stress ervaren dan hun goedziende leeftijdsgenoten, en dat bepaalde risicofactoren hier een rol in spelen. Echter is er op dit moment onvoldoende bewijs om hier sluitende uitspraken over te doen.

Vervolgonderzoek

In het onderzoek “posttraumatische stress: prevalentie en risicoprofiel” komen de volgende elementen aan bod:

  • er wordt onderzocht hoe vaak blinde en slechtziende volwassenen posttraumatische stress (stoornis) ervaren, in vergelijking met goedziende mensen van dezelfde leeftijd;
  • er wordt gekeken naar de relatie tussen de visuele beperking en de posttraumatische stressklachten;
  • daarbij wordt onderzocht welke factoren het risico op posttraumatische stress bij blinde en slechtziende volwassenen verhogen.

Aanpak

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een cross-sectionele cohortstudie van bestaande literatuur. Er wordt gebruik gemaakt wordt van data van de Longutidinal Aging Study Amsterdam (LASA; zie https://www.lasa-vu.nl). Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw Expertisefunctie ZG.

Informatie

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in de factsheet prevalentie en risicoprofiel posttraumatische stress.

Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, zullen deze hier gedeeld worden.

Contact

Voor meer informatie over de kennis en expertise van de Robert Coppes Stichting, kun je contact opnemen met ons opnemen via e-mail: info@robertcoppes.nl of per telefoon: 073 – 657 91 57.