Samenwerking: wie kan wat het beste?

De Robert Coppes Stichting gelooft in de kracht van goede samenwerking met iedereen die zich ook inzet voor onze cliënten. We werken als een netwerkorganisatie: het gaat er niet om wie iets doet, maar wie het beste op dat moment kan inspelen op een vraag om ondersteuning.

Als gemeente, professionals en zorgaanbieders, vrijwilligers, familie hebben we allemaal onze eigen expertise en een eigen verantwoordelijkheid. Maar allemaal lopen we ook soms tegen de grenzen aan van onze deskundigheid.

Onze expertise delen

De Robert Coppes Stichting heeft bijzondere expertise als het gaat om de begeleiding van mensen die niet alleen een visuele beperking hebben, maar ook bijkomende beperkingen. Wij bieden specialistische begeleiding thuis, begeleid wonen, werk en dagbesteding en een Revaliderend Zorgprogramma: begeleiding en behandeling samen. Die kennis delen we graag met gemeenten, huisartsen, oogartsen, GGZ, verslavingszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en andere specialistische organisaties. Met Koninklijke Visio en Bartiméus werken we samen in de Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS).

De kracht van anderen benutten

Andersom maken we ook dankbaar gebruik van de kracht van anderen. Wij benutten graag hun specialistische kennis en expertise, bijvoorbeeld op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), autisme en psychiatrie. Die kennis ontwikkelen wij niet zelf, maar wij vertalen die kennis wel naar de bijzondere en complexe leefwereld van onze cliënten met een visuele beperking.