Inspraak cliënten

 

We betrekken de mening van cliënten bij bijna alles wat we doen. Wij bestaan voor onze cliënten en vinden het dan ook vanzelfsprekend dat zij kunnen meedenken, adviseren en soms beslissen over het beleid van de Robert Coppes Stichting.

 

Dit gebeurt op verschillende manieren. Er is een centrale cliëntenraad die met regelmaat bijeenkomt en zich buigt over diverse onderwerpen.

Binnen Wonen hebben cliënten inspraakmogelijkheden tijdens bewonersoverleggen per woonlocatie. De deelnemers denken mee over zaken die de betreffende woonvorm aangaan.

De cliënten van ambulante woonbegeleiding zijn vertegenwoordigd in een eigen cliëntenraad.

 

Ook als er nieuwe medewerkers in dienst treden, vinden we de mening van cliënten belangrijk. Zij nemen daarom vaak deel aan sollicitatiegesprekken. Afhankelijk van de rol die een nieuwe medewerker krijgt, vragen we een lid van de centrale of lokale cliëntenraad om aan te schuiven.  Het kan ook voorkomen dat bewoners van onze woonvormen zelf een adviserende rol hebben als het bijvoorbeeld om een nieuwe begeleider gaat.

 

De cliëntenraden zijn te bereiken via ons algemene telefoonnummer 073-657 91 57 of per e-mail via info@robertcoppes.nl.