Begeleid wonen

De Robert Coppes Stichting heeft in Vught op verschillende plaatsen woonvoorzieningen. Hier kun je begeleid wonen als je een visuele beperking en wellicht bijkomende beperkingen hebt
Afhankelijk van de locatie is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig of 24 uur per dag begeleiding bereikbaar.

Wonen bij de Robert Coppes Stichting betekent zo normaal mogelijk leven en wonen. We stimuleren je zoveel mogelijk mee te doen aan het gewone maatschappelijk leven. We gaan er vanuit, als je bij ons komt wonen, dat je buitenshuis werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk hebt of het zoekt.
Je hebt als je bij ons woont veel ruimte voor privacy en begeleiders geven je zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid of helpen je om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want ook als je in een woonvorm bij de Robert Coppes Stichting woont, staat voorop dat je jouw leven leidt.

Begeleid wonen biedt de Robert Coppes Stichting op de locaties Taalstraat, Steenweg, Aloysiuslaan, Vijverhof, Bisschop Zwijsenplein, Diepenbrockstraat, Salahutuplein.

Meer weten?

Om in een van de woonvoorzieningen van Robert Coppes te kunnen wonen, heb je een geldige ZZP indicatie nodig. Deze woonvoorzieningen vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie? Of wil je meer weten over wonen bij de Robert Coppes Stichting? Neem dan contact met ons via info@robertcoppes.nl of per telefoon: 073 – 657 91 57.