Kent u onze cliënten?

De mensen die de Robert Coppes Stichting ondersteunt, hebben naast hun visuele beperking bijna altijd bijkomende beperkingen. Juist die combinatie maakt het leven complex en deze mensen kwetsbaar. Ze hebben vaak nauwelijks mogelijkheid om hun visuele beperking te compenseren. Het is bijvoorbeeld lastig om een route aan te leren met een geleidestok als je angststoornissen hebt of als je geheugen je in de steek laat.

Veel van onze cliënten zijn sociaal weinig vaardig of vertonen afwijkend gedrag. Soms is dit een gevolg van de visuele beperking, soms ook van een isolement waardoor sociale vaardigheden niet goed zijn ontwikkeld of weer verloren zijn gegaan.

De problematiek beïnvloedt alle aspecten van het leven en heeft grote gevolgen voor het verwerven en verwerken van informatie, het kunnen communiceren met anderen, de zelfstandigheid en/of de mobiliteit. Ook deze groep cliënten wil – waar mogelijk – zelfstandig blijven functioneren en de regie over het eigen leven behouden.

De hulpvragen

De hulpvragen gaan vaak over communicatie met de omgeving, grenzen kennen en aangeven en het gebruik van hulpmiddelen. De bejegening en begeleiding is cruciaal om gedragsproblemen te voorkomen die overlast voor de samenleving kunnen betekenen.
De Robert Coppes Stichting biedt voor deze mensen specialistische begeleiding of een Revaliderend Zorgprogramma. Maar wij kunnen ook kennis en expertise aan gemeenten leveren die nodig is om professionals te begeleiden die persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp bieden aan deze cliënten.

‘Mijn begeleider kijkt naar het geheel’

‘Ik ben blind geboren. Door een ongeluk 5 jaar geleden is mijn leven extra complex geworden. Bij dat ongeluk heb ik hersenletsel opgelopen en loop ik moeilijk. Mijn geheugen functioneert slecht. Omdat ik regelmatig vergat rekeningen te betalen, heb ik ook schulden opgelopen. Ik ben heel blij met mijn begeleider die me niet alleen helpt bij de acceptatie van mijn blindheid en mijn andere beperkingen, maar die me ook helpt met mijn aangepaste computer, het regelen van mijn bankzaken en me leert hoe ik problemen in de toekomst kan voorkomen. Omdat ik zoveel beperkingen heb, hangen alle problemen waar ik tegenaan loop met elkaar samen. Mijn begeleider kijkt naar het geheel.’ (Marlies Molen, 58)