Wonen als veilige basis

Wonen is een belangrijk onderdeel van het leven. Een fijne, veilige plek thuis is het vertrekpunt  om met vertrouwen te kunnen deelnemen aan de wereld erbuiten.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn is de veiligheidsbeleving thuis extra belangrijk. In de begeleiding die wij bieden is er veel aandacht voor het letterlijk blindelings de weg weten in en om het huis. Omdat dit de eerste voorwaarde is om ook daarbuiten te kunnen komen, te kunnen participeren.

Iedereen heeft bij wonen andere behoeften als het gaat om zelfstandigheid, begeleiding en bescherming. Daarom biedt de Robert Coppes Stichting veel verschillende vormen van wonen en begeleiding.

  • Zelfstandig wonen, waarbij een begeleider van de Robert Coppes Stichting op afgesproken tijden langs komt voor specialistische begeleiding. 
  • ‘Begeleid wonen’ in een woonvorm van de Robert Coppes Stichting is ook een mogelijkheid. Dan is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig of in te roepen.
  • Wonen in een woonvorm van de Robert Coppes Stichting met als doel om daarna (weer) zelfstandig te gaan wonen. ‘Begeleiding naar zelfstandig wonen’ noemen we dat.
  • In Vught en directe omgeving bieden we een Volledig Pakket Thuis (VPT). Cliënten wonen dan in een eigen woning, maar zij kunnen een beroep doen op dezelfde zorg als waar zij in een woonvorm met begeleid wonen recht op zouden hebben.
  • De Robert Coppes Stichting heeft ook een aantal plaatsen voor crisisinterventie.  Dan is het door een acute situatie tijdelijk onmogelijk om zelfstandig te wonen en komt een cliënt tijdelijk wonen in een woonvorm van de Coppes met passende zorg. We kunnen geen zorg bieden aan mensen met een BOPZ indicatie.