Crisisinterventie

De Robert Coppes Stichting heeft ook een aantal plaatsen voor crisisinterventie op de locatie Steenweg in Vught. Daarbij gaat het om (tijdelijke) zorg en begeleiding aan cliënten die een visuele functiebeperking hebben én in een crisissituatie verkeren.

De crisis is meestal ontstaan door het plotseling wegvallen van belangrijke personen in het sociaal netwerk van de cliënt of door overbelasting van het netwerk. Met hun eigen niveau van zelfredzaamheid kunnen deze cliënten dat niet compenseren. De zorg en begeleiding zijn meestal heel praktisch gericht op het onderliggende probleem van zelfredzaamheid en het versterken van het netwerk. Als dat nodig is, werkt de Robert Coppes Stichting nauw samen met de reguliere hulpverlening zoals thuiszorg of een psychiatrische instelling.