Kent u onze cliënten?

De mensen die de Robert Coppes Stichting ondersteunt, hebben naast hun visuele beperking bijna altijd bijkomende beperkingen. Juist die combinatie maakt het leven complex en deze mensen kwetsbaar. Ze hebben vaak nauwelijks mogelijkheid om hun visuele beperking te compenseren.

Het is bijvoorbeeld lastig om een route aan te leren met een geleidestok als je angststoornissen hebt of als je geheugen je in de steek laat.
Veel van onze cliënten zijn sociaal weinig vaardig of vertonen afwijkend gedrag. Soms is dit een gevolg van de visuele beperking, soms ook van een isolement waardoor sociale vaardigheden niet goed zijn ontwikkeld of weer verloren zijn gegaan.

De problematiek beïnvloedt alle aspecten van het leven en heeft grote gevolgen voor het verwerven en verwerken van informatie, het kunnen communiceren met anderen, de zelfstandigheid en/of de mobiliteit. Ook deze groep cliënten wil – waar mogelijk – zelfstandig blijven functioneren en de regie over het eigen leven behouden.

De hulpvragen gaan vaak over communicatie met de omgeving, grenzen kennen en aangeven en het gebruik van hulpmiddelen. De bejegening en begeleiding is cruciaal om gedragsproblemen te voorkomen die overlast voor de samenleving kunnen betekenen.
De Robert Coppes Stichting biedt voor deze mensen specialistische begeleiding of een Revaliderend Zorgprogramma.

Cliënt Marlies Molen (58):

‘Ik ben blind geboren. Door een ongeluk 5 jaar geleden is mijn leven extra complex geworden. Bij dat ongeluk heb ik hersenletsel opgelopen en loop ik moeilijk. Mijn geheugen functioneert slecht. Omdat ik regelmatig vergat rekeningen te betalen, heb ik ook schulden opgelopen. Ik ben heel blij met mijn begeleider die me niet alleen helpt bij de acceptatie van mijn blindheid en mijn andere beperkingen, maar die me ook helpt met mijn aangepaste computer, het regelen van mijn bankzaken. Omdat ik zoveel beperkingen heb, hangen alle problemen waar ik tegenaan loop met elkaar samen. Mijn begeleider kijkt naar het geheel.’ 

Casusboek

Verschillende projecten die zijn uitgevoerd laten keer op keer zien hoe lastig het is om onze specifieke cliëntengroep, en vooral ook de impact op het dagelijkse leven, precies te omschrijven. Het is nauwelijks mogelijk om alle individuele multiproblematiek te veralgemeniseren.

Daarom hebben wij het casusboek uitgebracht. Het casusboek is een bundel van ervarings- en levensverhalen van onze cliënten. Verhalen van ‘eigenheid’. In totaal staan er 10 ‘grote’ verhalen en 10 minicasussen in het boek. Deze verzameling aan ervaringsverhalen geven een gezicht aan de bijzondere cliëntengroep die de Robert Coppes Stichting ondersteunt, en geven een beeld van de specialistische expertise die nodig is om hen passende zorg te bieden.