Samenwerking binnen VIVIS

De Robert Coppes Stichting vormt samen met Bartiméus en Koninklijke Visio de Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele

beperking (VIVIS). Binnen VIVIS bundelen we onze krachten en werken we samen aan kwalitatief hoogwaardige, passende zorg- en dienstverlening voor mensen met een visuele beperking en eventueel bijkomende beperkingen.

De kracht van VIVIS is:

  • Continu zijn we bezig met het vernieuwen van het aanbod op het gebied van wonen & dagbesteding, arbeid, revalidatie en onderwijs;
  • Binnen Vivis werken we gezamenlijk aan kennisdeling, deskundigheidsbevordering van onze medewerkers, expertiseonwikkeling en borging;
  • Vivis is het platform voor informatie over de sector en onze doelgroep;
  • Vivis is gesprekspartner voor de overheid en landelijke instanties.