De afgelopen maanden stonden volledig in het teken van coronamaatregelen. In positieve zin viel op dat mensen meer empathie ontwikkelden voor mensen voor wie beperkingen de dagelijkse realiteit zijn. Een goede reden voor een groot aantal samenwerkende organisaties die zich inzetten voor mensen met een visuele beperking om zich te richten tot politieke partijen om ook in aanloop naar de verkiezingen toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking in het oog te houden en op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.

Sinds half maart 2020 heeft het COVID-19-virus ons land in zijn greep gehad. Bemoedigend is het om te zien dat de ingestelde beperkingen hebben geleid tot meer empathie voor mensen voor wie een beperking dagelijkse realiteit is. Reden voor de organisaties Oogvereniging, Dedicon, Koninklijke Visio, Bartiméus, Stichting Accessibility, CBB, Bibliotheekservice Passend Lezen, Vereniging Onbeperkt Lezen, Robert Coppes Stichting en het Bartiméus Fonds om zich te richten tot politieke partijen om hen aan te moedigen dit momentum vast te houden en aandacht voor een inclusieve en toegankelijke samenleving te verwerken in hun verkiezingsprogramma voor de aankomende verkiezingen. Hierbij refereerden zij aan het in 2016 geratificeerde VN-verdrag Handicap.

Voorstellen 

Om de uitvoering van het VN-verdrag Handicap te laten slagen, zijn zowel overheid als burgers verantwoordelijk. De overheid werkt aan wetten, regels en beleid; maar het is van essentieel belang dat burgers, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd er concrete invulling aan te geven.  Zo worden voorstellen gedaan op het gebied van algemene bewustwording en inspanningsverplichtingen om te zorgen voor toegankelijke geprinte en digitale informatie. Ook wordt aangeraden om het idee van inclusief ontwerpen in het Bouwbesluit en de Omgevingswet op te nemen. Tevens wordt de aandacht gevestigd op het stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking.

Ervaringsdeskundigheid

Concluderend constateren de samenwerkende organisaties dat ervaringsdeskundigen en expertise organisaties betrokken moeten worden bij deze maatregelen. Alleen door de mensen om wie het gaat te betrekken, kan een daadwerkelijke inclusieve samenleving worden gerealiseerd. Het motto van de samenwerkingspartners luidt dan ook als volgt: niets over ons, zonder ons.

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant