Begeleiding naar zelfstandig wonen

Je wilt uiteindelijk (weer) zelfstandig gaan wonen, maar nu gaat dat nog niet. Dan kun je tijdelijk in een woonvorm van de Robert Coppes Stichting komen wonen. In de begeleiding richten we ons vooral op het vergroten van je zelfredzaamheid en het aanleren van vaardigheden op allerlei gebieden: praktisch, (psycho)sociaal en maatschappelijk. Hierbij gaan we uit van jouw doelen en houden we rekening met je mogelijkheden en beperkingen.

Doel is dat je na een bepaalde tijd meer zelfstandig kunt wonen waarbij je misschien nog wel gebruik maakt van ambulante begeleiding van Robert Coppes.

Begeleiding naar zelfstandig wonen biedt de Robert Coppes Stichting op de locaties Taalstraat, Steenweg, Aloysiuslaan, Vijverhof,

Salahutuplein en Zwijsenplein.

Voor meer informatie over deze vorm van begeleiding stuur een mail naar: info@robertcoppes.nl of neem telefonisch contact op: 073 – 657 91 57.