De visie op zorg van de Robert Coppes Stichting is in een nieuw jasje gestoken. Het is een gedicht dat zowel in tekst- als in luisterversie beschikbaar is.

Link luisterversie visie

Link tekstversie visie  

Er is een verband tussen de tekst van het gedicht en onze kernwaarden. Deze begrippen worden in de tekstversie achter de zinnen vermeld. De visie in dichtvorm is heel natuurlijk tot stand gekomen. Er is gezocht naar een uiting waarin begrippen echt gaan leven. Een gedicht zegt gevoelsmatig meer dan woorden alleen. De visie is geschreven vanuit het perspectief van de medewerker, hierdoor blijven we dicht bij onszelf.

Bestuurder Monique Beukers: ‘Het gedicht geeft qua inhoud precies weer waar het bij de ondersteuning van onze cliënten, mensen met een visuele beperking en bijkomende problemen, om gaat: persoonlijke aandacht, goed luisteren, samenwerken, belangen behartigen en maatwerk bieden. Gaandeweg ontstond het idee om onze kernwaarden in een gedicht om te zetten. Ik ben er trots op dat inhoud en vorm elkaar nu zo mooi versterken.’

Visie benadrukt mogelijkheden en keuzevrijheid cliënten

Medewerkers, cliënten en partners zijn de afgelopen maanden betrokken bij het proces om te komen tot een nieuwe visie. De onderliggende waarden zijn door hen gewogen en geselecteerd.

Zij werden positief verrast door de dichtvorm. Het eindresultaat is voor hen herkenbaar en aansprekend. De nieuwe visie benadrukt waar we voor staan: uitgaan van mogelijkheden en keuzevrijheid van cliënten.

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant