ZonMw heeft het Meerjarig deelsectorplan Visueel van Bartiméus, Koninklijke Visio en Robert Coppes Stichting gehonoreerd. Het zogenaamde consortium Visueel ontvangt ruim 39 miljoen euro subsidie om in de jaren 2020-2022 te werken aan kennisontwikkeling die bijdraagt aan participatie van 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn. Ook de Oogvereniging en de MaculaVereniging zijn betrokken. Het consortium Visueel streeft naar een inclusieve samenleving en stimuleert maatschappelijke bewustwording die daaraan bijdraagt.

Naast de 3 zorgaanbieders zijn ook 2 doelgroepvertegenwoordigers consortiumpartner: de MaculaVereniging en de Oogvereniging. De bestuurders van alle consortiumpartners zijn verheugd over de honorering. Joep Aarts, directeur van de Oogvereniging, zegt in een reactie op de honorering: “De stevige en onafhankelijke verankering van cliëntenparticipatie in het Meerjarig deelsectorplan Visueel, geeft ons het gevoel dat we samen geschiedenis gaan schrijven.”

Bekijk de reactie van alle bestuurders in deze korte video.

 

In de honoreringsbrief laat ZonMw weten: “Er ligt een mooi gezamenlijk plan met een duidelijke ambitie. We zijn positief over totstandkoming van de 5 programmalijnen voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij de doelgroep, belanghebbenden en andere stakeholders zijn betrokken. Ook is het consortium Visueel zich bewust van het VN-verdrag en de implicaties daarvan; er wordt duidelijk verbinding gelegd met de samenleving. En er is specifieke aandacht voor het verspreiden van kennis.”
Lees hier de samenvatting  van het plan.

Ambities

De subsidie wordt ingezet voor het realiseren van de volgende ambities van het consortium Visueel:

  • De vragen en behoeften van mensen die slechtziend of blind zijn, zijn de motor voor onze kennisontwikkeling.
  • Door samen te werken in de Expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten Visueel’ vergroten we ons bereik, de kwaliteit en doelmatigheid.
  • We zorgen dat kennis tijdig, toegankelijk en zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar is voor eenieder die daar baat bij heeft.
  • Er is een gezamenlijk opleidingscurriculum voor onze medewerkers dat is gebaseerd op actuele kennis.
  • We streven naar een inclusieve samenleving en stimuleren bewustwording die daaraan bijdraagt.

Voorwaarde voor subsidie

Eind 2018 kregen Bartiméus en Visio al erkenning als expertiseorganisatie en werd de subsidie voor 2019 gehonoreerd. Een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie voor de periode 2020 – 2022 was dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid zouden nemen om de bestaande kennisinfrastructuur in de sector te versterken. Daar is nu een start mee gemaakt, met de honorering van het Meerjarig deelsectorplan Visueel.

Samenwerkingsovereenkomst

Het Meerjarig deelsectorplan Visueel treedt op 1 januari in werking. Dan wordt ook een samenwerkingsovereenkomst van kracht, die de 5 partijen hebben afgesloten. Die zorgt voor bestuurlijke ondersteuning aan de bestaande samenwerking en regelt praktische zaken, zoals bestuurlijke, financiële, fiscale en juridische verantwoordelijkheden.

We werken programmatisch aan onderzoek en ontwikkeling en vergroten de relevantie (voor mensen die slechtziend of blind zijn) en de samenhang van onze (onderzoeks)projecten.

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant