Dinsdag 16 juli vindt in Huizen een kennismakingsbezoek plaats van ZonMw aan Bartiméus, Visio en Robert Coppes Stichting. ZonMw is de organisatie die namens de overheid gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert en de plannen en uitvoering van de expertisefunctie ZG beoordeelt. De drie organisaties werken aan een meerjaren deelsectorplan Visueel om invulling te geven aan de expertisefunctie ZG. In september wordt het deelsectorplan ingediend bij ZonMw. De programmacommissie van ZonMw die het plan gaat beoordelen, komt langs om meer zicht te krijgen op de inhoudelijke breedte van de expertisefunctie.

Gevarieerde selectie van onderwerpen

De volle breedte van de dienstverlening en kennis-ontwikkeling laten zien, is natuurlijk niet mogelijk. Daarom volgt na de introductie een gevarieerde selectie van onderwerpen. Bart Slikkerveer zal het kenniscafé leiden, waarbij hij in gesprek gaat met deskundigen, externe genodigden en twee vaste tafelgasten met een visuele beperking. Tijdens de innovatiemarkt kunnen leden van de ZonMw-commissie zelf innovaties uitproberen die zijn ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking.

Programma

14.30 – 15.00 uur Inloop
15.00 – 15.15 uur Algemene introductie
15.15 – 15.45 uur Kenniscafé
16.50 – 17.40 uur Innovatiemarkt
17.40 – 17.55 uur Gezamenlijke terugblik
17.55 – 18.00 uur Afsluiting

Wat is expertisefunctie ZG?

Bartiméus, Visio en Robert Coppes Stichting hebben al jaren een belangrijke rol in het ontwikkelen van expertise en kennis, voor de best mogelijke zorg voor en ondersteuning van mensen met een visuele beperking. Dat doen de organisaties binnen een programma van ZonMw, dat expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten heet.

Binnen dit programma gaan we kennis op het gebied van leven met een visuele beperking gezamenlijk binnen de sector verder ontwikkelen. Hiervoor maken we een meerjaren  deelsectorplan Visueel voor de periode 2020-2022. Hierin formuleren we onze gezamenlijke ambitie, de speerpunten op thema of doelgroep en hoe we hiermee met elkaar en met anderen aan de slag gaan. We kijken hoe we beter kunnen samenwerken in kennis- en expertisegroepen, binnen de Academies van de instellingen, en bij het beschikbaar stellen van kennis aan andere partijen in Nederland.

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant