Veelbelovend onderzoek ‘Ik weet niet wat ik niet weet’

Gezond seksueel opgroeien

Op donderdag 15 december vindt het NVVS Najaarscongres (On)Beperkte seks?! plaats. Experts van Fontys Pedagogiek en Expertisegroep RIS* (Relaties, Intimiteit en Seksualiteit) geven dan een presentatie met als titel Love is blind: Wat is anders bij mensen met een visuele beperking? 

De presentatie is onderdeel van de samenwerking tussen de hogeschool en RIS in het kader van het ZonMW* projectonderzoek ‘Ik weet niet wat ik niet weet’. Dit onderzoek gaat over seksuele voorlichting aan kinderen en jongeren met een visuele beperking. 

Seksuele voorlichting en een visuele beperking

Seksuele voorlichting voor kinderen en jongeren met een visuele beperking (12–18 jaar) is écht anders dan voor goedziende kinderen en jongeren. Zij missen de visuele informatie en hebben duidelijke uitleg nodig over alle aspecten van seksualiteit. Dit kan gaan om een beschrijving van zowel een jongens- als meisjeslichaam, maar ook om zaken als non-verbale communicatie, lichaamstaal en aanraking van lichaamsdelen.  

Waar een goedziende veel informatie met zijn ogen binnenkrijgt, vraagt dit bij iemand met een visuele beperking om een totaal andere wijze van informeren. Er is veel meer bedachtzaamheid nodig. 

Dilana Schaafsma, Associate lector ‘Gezond Seksueel Opgroeien’ bij Fontys Pedagogiek en een van de experts die 15 december de presentatie verzorgt: “Het huidige voorlichtingsmateriaal is heel visueel ingestoken en daarom niet geschikt voor blinde en slechtziende jongeren. En daarnaast komen thema’s als contact maken nauwelijks aan bod, wat wel erg belangrijk is bij deze doelgroep.” 

Behoefte aan passende voorlichting

Voor de scholen van onder andere Bartiméus en Visio was dit een reden om aan te kloppen bij Expertisegroep RIS met vragen over het ontwikkelen van aangepaste voorlichting. Christel van der Horst, aandachtsfunctionaris RIS bij Bartiméus en teamlid van het onderzoeksproject: “Inmiddels neemt politiek Den Haag de regie. In het Nationaal Actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (2022) benadrukt het kabinet het belang van seksuele vorming op scholen. Ons onderzoek ‘Ik weet niet wat ik niet weet’ sluit daar perfect op aan. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een blauwdruk voor een seksueel voorlichtingsprogramma voor iedereen met een visuele beperking. 

Onderzoek doen

De komende twee jaar staat in het teken van participatief onderzoek doen en het ontwikkelen van passende voorlichtingsmaterialen. Tijdens de onderzoeksperiode worden ervaringsdeskundigen nauw en serieus betrokken door onder andere interviews met ze te houden. 

‘Ik weet niet wat ik niet weet’ is een inclusief project, wat inhoudt dat ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij álle fasen van het project: van idee, ontwerp, uitvoering, rapportage tot het schrijven van artikelen.   

Meer weten? 

Meer info over het thema seksualiteit en een visuele beperking is hier te vinden: 

*Expertisegroep RIS (Relaties, Intimiteit en Seksualiteit) is een samenwerking tussen experts van Bartiméus, Zorgbelang Inclusief, de Ongeziene Blinden, Koninklijke Visio en Robert Coppes Stichting. 

* ZonMW is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. 

Updates ontvangen over dit thema? Volg dan de groep ‘Seksualiteit en visuele beperking’ op LinkedIn. Seksualiteit en visuele beperking | Groepen | LinkedIn 

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant