Maandag 18 januari is het Blue Monday. Hoewel dit niet wetenschappelijk onderbouwd is, schijnt het de meest sombere dag van het jaar te zijn. Op deze dag brengen we graag een nieuwe stapsgewijze behandeling van angst en somberheid onder de aandacht. Want, wist je dat maar liefst 1 op de 3 ouderen (50+) met een visuele beperking last heeft van somberheid en/of angstklachten? Dat is meer dan twee keer zo vaak als bij goedziende leeftijdsgenoten. Klachten worden vaak niet herkend door ouderen of professionals. Met de nieuwe evidence-based aanpak, een aanpak waarbij de cliënt zelf de regie houdt, is er wél iets aan te doen.

De Robert Coppes Stichting, Visio en Bartiméus hebben vertrouwen in het behandelprogramma en hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijk project om zo te komen tot een plan voor de invoering ervan in de drie organisaties. Inmiddels is in alle drie de organisaties gestart met een pilot om te testen hoe het programma in de praktijk werkt. Bij de Robert Coppes Stichting loopt de pilot bij de ambulante teams in Vught en Sittard. Als dit goed gaat, rollen we het programma verder uit.

Over het behandelprogramma
De behandelmethode bestaat uit vier stappen. Bij de eerste stap bieden we nog geen actieve hulp. Het gaat in deze fase vooral om bewustwording. Soms is dit al voldoende. Nemen de klachten niet af, dan is er een volgende stap mogelijk: een zelfhulpcursus ‘Blik op je Dip, met begeleiding en motivering door de professional. Biedt de tweede stap nog onvoldoende verlichting dan volgen nog twee stappen: probleemoplossende behandeling door bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog en als laatste stap een verwijzing naar de huisarts voor intensievere vormen van hulp. Na iedere stap besluiten de professional en de cliënt samen of doorgaan nodig en wenselijk is. Op die manier houdt de cliënt zelf de touwtjes in handen en kunnen wij laagdrempelig ondersteuning bieden.

Hoe herken je klachten?
Met een alerte houding op signalen kunnen we klachten tijdig herkennen en bespreekbaar maken. Om een inschatting te kunnen maken van de ernst van de klachten en om passende ondersteuning te kunnen bieden, is het belangrijk dat we de juiste vragen stellen. Hiervoor is een korte en betrouwbare vragenlijst beschikbaar; de Patient Health Questionnaire (PHQ4). Tijdens de pilot in Sittard en Vught gebruiken de ambulant begeleiders deze vragenlijst. De medewerkers die betrokken zijn bij de pilot merken dat de PHQ4 vragenlijst een opening geeft om mensen bewust te maken van hun gemoedstoestand en dat zij zelf ook inzicht krijgen in de stemming van degene die ze begeleiden.

Scholing en implementatie
De Robert Coppes Stichting, Bartiméus en Visio hebben gezamenlijk een scholing ontwikkeld voor professionals. De professionals (ergotherapeuten, psychologen maatschappelijk werkers en ambulant begeleiders) die meedoen aan de pilot hebben de training al gevolgd. Voordat we het behandelprogramma binnen de Robert Coppes Stichting verder uitrollen, zullen alle professionals die ermee gaan werken de scholing volgen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over het project contact op met projectleider Lia van der Ham via lvdham@robertcoppes.nl en bekijk de flyer Stapsgewijze behandeling van angst en somberheid. Er is een versie voor cliënten en een voor professionals.

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant