Van 12 t/m 23 november 2018 loopt de bewustwordingscampagne Ongehoord & Ongezien. Centraal staan 12 ambassadeurs, die blind, slechtziend, doof, slechthorend of allebei zijn.

Maar liefst één op de tien Nederlanders heeft een beperking in horen en/of een beperking in zien. Steeds vaker blijkt dat deze mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben of de communicatie met de gemeente zeer moeizaam verloopt. Ook zij willen, net als iedereen, gezien en gehoord worden. Alleen dan kunnen zij met de gemeente zorg en ondersteuning regelen die écht passend is met als doel leren, studeren, werken, vrijwilligerswerk doen. Kortom: meedoen in het leven van alledag.

Website ongehoordongezien.nl

Op de website ongehoordongezien.nl vertellen de ambassadeurs waarom aandacht en inleving cruciaal zijn. Iedere ambassadeur komt uit een andere provincie; samen staan ze symbool voor een belangrijk deel van de inwoners van ons land. De website maakt het mogelijk om eenvoudig een vraag te stellen aan de experts van de Ooglijn en Oog op Zorg.

Deze campagne is een initiatief van de Oogvereniging en samenwerkende belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Met steun van Koninklijke Visio, Koninklijke Kentalis, GGMD, Robert Coppes Stichting en Bartiméus.

 

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant