Hoe begeleid je mensen die niet alleen blind of slechtziend zijn, maar ook bijkomende problemen hebben het best? De Robert Coppes Stichting richt zich helemaal op deze doelgroep en heeft daarmee kennis en expertise die schaars is. Wat zijn de specifieke kenmerken van deze doelgroep? Welke kennis en expertise is nodig om deze mensen te ondersteunen? Hoe organiseer je dat het best? Naar die vragen is een onderzoek gestart, samen met de Zuyd Hogeschool  onder begeleiding van prof. dr. Luc de Witte, directeur van het Expertisecentrum voor innovatieve Zorg en Technologie én hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

Kleine, complexe doelgroep

In Nederland hebben ongeveer 350.000 mensen een visuele beperking. Een klein deel daarvan heeft te maken met zeer complexe problematiek omdat er (meerdere) bijkomende beperkingen zijn. Dat kunnen psychiatrische problemen zijn, een verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, problemen door het ouder worden of psychosociale problemen.

De Robert Coppes Stichting richt zich helemaal op deze bijzondere doelgroep en staat voor maximale zelfstandigheid en controle over het eigen leven voor deze mensen.

Impact combinatie groter dan optelsom

De impact van een combinatie van beperkingen is meestal groter dan de optelsom van de afzonderlijke beperkingen. Iemand met autisme heeft bijvoorbeeld vaak steun aan beelden, voor iemand met een visuele beperking vervalt die compensatiemogelijkheid. Iemand die blind of slechtziend is, heeft bij veel praktische zaken hulp van anderen nodig. Maar wat als je anderen niet vertrouwt door bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening?

Onderzoek maakt kennis explicieter

Een groot deel van de bijzondere kennis en ervaring van de Robert Coppes Stichting is niet vastgelegd in methoden en protocollen, maar zit in de hoofden en het handelen professionals.

Bedoeling is dat dit eerste deel van het onderzoek rond de zomer is afgerond. Dit onderzoek zal de lijn bepalen voor vervolgonderzoek. Met als doel het ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum voor deze doelgroep.

Meer weten?

Meer informatie over het onderzoek is te krijgen bij Marit van Buijsen, gedragswetenschapper bij de Robert Coppes Stichting, via mvbuijsen@robertcoppes.nl

 

 

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Berichtenarchief

Ga naar de bovenkant