De Robert Coppes Stichting start in het najaar van 2018 een onderzoek naar het signaleren van psychische/psychiatrische klachten bij mensen met een visuele beperking. De studie wordt in samenwerking met collega organisaties Koninklijke Visio en Bartiméus uitgevoerd.

Psychische en psychiatrische klachten komen vaak voor bij volwassenen met een visuele beperking en hebben een grote impact op het dagelijks leven. In de praktijk blijkt het voor professionals en cliënten lastig om deze klachten te (h)erkennen en bespreekbaar te maken. Het signaleren hiervan in een vroeg stadium kan veel leed voorkomen.

Advies gericht op mogelijkheden en kansen

De studie maakt inzichtelijk hoe het (h)erkennen en bespreken van psychische en psychiatrische klachten bij visueel beperkte volwassenen nu verloopt en welke factoren daarbij een rol spelen. Op basis hiervan kunnen praktische aanbevelingen gedaan worden om dit proces te verbeteren. In het advies staan niet de problemen, maar kansen en mogelijkheden van mensen centraal.

Cliënten en professionals worden bij het onderzoek betrokken als deelnemer, adviseur en mede-onderzoeker. Diverse methodes worden ingezet: literatuurstudie, kwalitatieve interviews met cliënten en groepsbijeenkomsten met alle betrokkenen. De uitkomsten van het onderzoek worden breed gedeeld via vakbladen, nieuwsbrieven, sociale media en presentatie op (inter)nationale conferenties.

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant