Monique Beukers, bestuurder Robert Coppes Stichting en Tom van Mierlo, bestuurder Reinier van Arkel, tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar. Hierin staat een aantal zaken vastgelegd om de kwaliteit van zorg voor mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen te waarborgen en te verbeteren.

Met het tekenen van de overeenkomst bekrachtigen we de al bestaande samenwerking en breiden deze verder uit. Er wordt vanuit Reinier van Arkel een psychiater en een aantal deskundigen aan de Robert Coppes Stichting verbonden.

Zij gaan ondersteunen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, diagnose en behandeling en kennis en innovatie. Daarnaast werken we samen bij het opleiden van medewerkers, zoals GZ psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Meerwaarde samenwerking

Monique Beukers beschrijft de samenwerking als “een kwaliteitsimpuls voor goede zorg aan mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen”.

“Door nog intensiever samen te werken met de professionals van Reinier van Arkel, breiden we bestaande expertise verder uit. Psychiatrische problematiek is in combinatie met een visuele beperking lastig te diagnosticeren. Zorgverleners moeten dus goed in staat zijn verder te kijken. Dit vraagt niet alleen om inzicht in de gevolgen van de visuele beperking, maar ook om specifieke GGZ kennis en de wisselwerking tussen beiden. Deze samenwerking levert hier een waardevolle bijdrage aan.”

Helga Saez, geneesheer-directeur bij Reinier van Arkel en als consulent psychiater werkzaam voor de Robert Coppes Stichting: “Je staande houden in een ziende wereld trekt een zware wissel op het leven van mensen die blind of slechtziend zijn. Naast -en soms ook door- hun visuele beperking kunnen zij te maken krijgen met complexe psychische en of lichamelijke aandoeningen. Door de banden met de Robert Coppes Stichting verder aan te halen, geven we uitvoering aan onze bedoeling ‘er zijn voor mensen met ernstige psychische problematiek en hun naasten.”

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant