Bartiméus, Robert Coppes Stichting en Visio hebben al jaren een belangrijke rol is het ontwikkelen van expertise en kennis, om zo de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met een visuele beperking te bieden. Ontwikkelde kennis en expertise zetten we in bij onze eigen dienstverlening in zorg en onderwijs, maar stellen we ook ter beschikking aan andere partijen.

Gezamenlijke ambitie

Meer krachtenbundeling is nodig voor het borgen en verder ontwikkelen van expertise. Daarom werken de expertise-afdelingen van de drie organisaties sinds een paar maanden  samen aan een meerjarig sectorplan Visueel. We formuleren in dit plan onze gezamenlijke ambitie en de speerpunten op thema of doelgroep voor de periode van 2020 tot en met 2022. En we kijken bijvoorbeeld ook hoe we beter samen kunnen werken in kennis- en expertisegroepen, binnen de academies van de instellingen en in het beschikbaar stellen van kennis voor andere partijen in Nederland. Inmiddels zijn de 5 branche-brede programmalijnen vastgesteld.
Lees meer over de bepaalde Programmalijnen vanaf 2020.

Meer nieuws

Ga naar de bovenkant